حکومەتی هەرێمی كوردستان Hukumati Heremi Kurdistan

حکومەتی هەرێمی كوردستان Hukumati Heremi Kurdistan (Kurdistan Regional Government), or simply هه‌رێمی کوردستان Herêmî Kurdistan […]

هورامان Hawraman

هه ورامانهورامان Hawraman is a region that in the KRG includes Halabja. Studies facebook.com pukmedia.com […]

Privacy Policy