כָּשֵׁר Kosher

For food to be כָּשֵׁר kosher, it must be in accordance with הֲלָכָה‎ halakah (Jewish […]

Privacy Policy