הגדה Haggadah

Candle-lighting

קדיש kiddush (sanctification)

Kiddush

The leader shouts out Kadesh! and we fill our cups with wine.

שבת shabbat prayer
recite only on Friday night

There are many variations and extra verses sometimes included in the shabbat prayer, and all are equally appropriate, holy, and worthwhile.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם הַשִּׁשִּׁי Gen 1:31 vay'hi erev vay'hi voker yom hashishi and there was evening, and there was morning—the sixth day.
וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, וְכָל-צְבָאָם. Gen 2:1 vay'khulu hashamayim v'ha'aretz v'khol tz'va'am the heavens, the earth, and everything in them was now completed
וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה Gen 2:2 vay'khal elohim bayom hash'vi'i m'la'kh'to asher asah On the seventh day God had finished his work of creation,
וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה vayish'bot bayom hash'vi'i mikol m'la'kh'to asher asah so he rested from all his work.
וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִי, וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ Gen 2:3 vay'varekh Elohim et yom hash'vi'i vay'kadeish oto And God blessed the seventh day and declared it holy,
כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ, אֲשֶׁר-בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת ki vo shavat mikol m'la'kh'to asher bara Elohim la'asot because it was the day when he rested from all his work of creation.

הגפן ha'gafen
prayer for wine

This is the blessing for grape wine and no other drink. Hands are usually washed first, but not tonight.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh attah adonai eloheinu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
בורא פרי הגפן bo'rei pe'ri ha'gafen who creates the fruit of the vine

Festivals prayer

On Friday nights include the italicized sections.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולמי Baruch atah adonay, eloheinu melech ha'olam, now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
אשר בחר בנו מכל עם asher bachar banu mikol 'am who has chosen us from among all people,
ורוממנו מכל לשון veromemanu mikol lashon and raised us above all tongues,
וקדשנו במצוחיו v'kideshanu b'mitzvotav and sanctified us through His commandments.
ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה vatiten lanu adonai eloheinu b’ahavah And You, G-d, our G-d, have given us in love
Shabbaths for rest and
מועדים לשמחה mo'adim l'simchah festivals for happiness,
feasts and festive seasons for rejoicing
this Shabbat-day and
the day of this Feast of Matzot and this Festival of holy convocation,
the Season of our Freedom
in love
a holy convocation,
commemorating the departure from Egypt.
For You have chosen us and sanctified us from all the nations,
and You have given us as a heritage Your holy
Shabbat and
Festivals
in love and favor
in happiness and joy.
Blessed are You, G-d, who sanctifies
the Shabbat and
Israel and the festive seasons.

הַבְדָּלָה havdalah prayer
recite only on a Saturday night

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
who creates the lights of fire.
now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
who makes a distinction between sacred and profane,
between light and darkness,
between Israel and the nations,
between the seventh day and the six work-days.
You have made a distinction between the holiness of the Shabbat
and the holiness of the festival,
and You have sanctified the seventh day
above the six work-days.
You have set apart and made holy Your people Israel with Your holiness.
Blessed are You, G-d,
who makes a distinction between holy and holy.

שהחינו‎ shehecheyanu
prayer for rare joys

שהחינו‎ Shehecheyanu is recited when something pleasant is encountered after not happening for a while. This includes all holidays except שבת shabbat.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh atah adonai elohenu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
שהחינו וקימנו she'hehiyanu v'kiy'manu who has kept us alive, sustained us,
והגענו לזמן הזה v'higi'anu la‑z'man ha‑ze and enabled us to reach this season

Drink wine

Drink the cup of wine while seated,
reclining on the left side as a sign of freedom.
This is the first cup of the evening.

Interstice

ורחץ urchatz

All at the table wash their hands
without reciting a blessing.

כרפס karpas

Take less than a כזית‎ kezayit
(volume of one olive) of כרפס karpas.
האדמה ha-adama
prayer for produce that grows in the earth

האדמה Ha-adama is recited communally. When reciting this blessing have in mind that it is also for the מרור maror (of מרור maror and korech, to be eaten later on).

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh attah adonai eloheinu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
בורא פרי האדמה bo're p'ri ha'adama who creates the fruit of the ground
Eat the כרפס karpas.

יחץ yachatz

The leader breaks the middle מצה matzah into unequal halves.
The larger piece is set aside as אפיקומן afikoman.
The smaller piece is put back, between the two matzot.

מגיד maggid

The מגיד maggid -- Hebrew for the telling -- is when the foundation stories of פסח pesach are retold.

הא לחמא עניא ha lachma anya
invitation to the סדר seder

The leader raises the matzot tray.
Communally recite the הא לחמא עניא ha lachma anya.
AramaicEnglish
הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים this is the bread of affliction our ancestors ate in Egypt
כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח whoever is hungry, let him come and eat
השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל now we are here, next year we will be in Israel
השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין now we are servants, next year we will be free
זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים this is the bread of affliction our ancestors ate in Egypt
כל הצריך יבוא וייפסח all the hungry, come and eat
כל הרעב יבוא ויאכל
(מלשון קורבן פסח)
and do the required requirements
(the סדר seder)
השנה (אנו) כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל this year (we) are here, next year we will be Israel
השנה (אנו) עבדים, לשנה הבאה בני חורין this year (we) are slaves, next year we will be free
The tray with the matzot is moved aside.
The second cup is poured. Do not drink it yet.

מה נשתנה‎ mah nishtanah
four questions

The youngest at the סדר seder asks, "מה נשתנה‎ mah nishtanah?" What has changed?

Next, guests take turns asking these four questions:

Why will we dip our herbs twice tonight, in the maror and the charoset, but on other nights we do not dip even once?
Why do we eat only matzah tonight, but on all other nights we eat chametz or matzah?
Why do we eat maror tonight, but on other nights we eat any kind of vegetables?
Why do we all recline tonight, but on other nights we sit upright or recline?
The tray is restored to its place
with the מצה matzah partly uncovered.

עבדים היינו avadim hayinu
We were slaves

We were slaves to Pharaoh in Egypt,
and the L-rd, our G-d,
took us out from there with a strong hand
and with an outstretched arm.

If we had not been taken out of Egypt, then we and our every generation would have remained enslaved. No matter how unwise or wise we may be, no matter whether we know no syllable or every syllable of the Torah by heart, we must still discuss exodus. And those who discuss it are praiseworthy.

וְיָדְעוּ מִצְרַיִם כִּי-אֲנִי יְהוָה, בִּנְטֹתִי אֶת-יָדִי עַל-מִצְרָיִם; וְהוֹצֵאתִי אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, מִתּוֹכָם
And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth my hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7:5

You ask, why on this night do we eat only matzah?
עבדים היינו avadim hayinu -- we were slaves. We were slaves in the land of Egypt. Our ancestors in their flight from the house of bondage of Egypt did not have time to let the dough rise, so they baked flat bread, called matzah. The Bible tells us, "They were thrust out of Egypt and could not tarry, neither had they time to prepare themselves victuals." In memory of this, we eat only matzoth on Passover.

You ask, why on this night do we eat bitter herbs?
עבדים היינו avadim hayinu -- we were slaves. We eat bitter herbs because the Egyptians made bitter the lives of our forefathers. The Bible tells us, "They made their lives bitter with hard bondage in mortar and brick, and in all manner of labor in the fields, and all their servitude was terribly severe."

You ask, why do we dip twice?
עבדים היינו avadim hayinu -- we were slaves. The first time we dipped our greens to taste the brine of enslavement. But also, to remind ourselves of all life and growth, of earth and sea, combined through divine impetus to give us sustenance. The second time we shall dip in charoset, to remind ourselves of the mortar that our forefathers mixed as slaves to the Pharaohs in Egypt. But our charoset is a mixture of sweet apples, nuts, raisins, and wine, to show us that in their bitter time of slavery our forefathers hoped for the sweet delights of freedom.

Why do we recline at ease?
עבדים היינו avadim hayinu -- we were slaves. We recline at ease to remind ourselves that like our ancestors we can overcome slavery and bondage, for each of us is self-enslaved, and each of us is free to become his own master.

Nowhere else are Jews obliged to explain the rationale behind a mitzvah. But Rabban Gamaliel II was the leading sage in the era after the Temple was destroyed, said that not discussing the symbols nullifies the virtue of the mitvah: to not describe why they are used, renders them as useless as not using them at all. Thus, it is imperative to discuss the Passover-sacrifice, the Matzah (unleavened bread) and the מרור maror (bitter herbs).
קרבן פסח korban pesach
passover lamb

The Passover-lamb that our fathers ate during the time of the Beit Hamikdash - for what reason? Because the Omnipresent passed over our fathers' houses in Egypt, as it is said: "You shall say, It is a Passover-offering to the L-rd, because He passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptians with a plague, and He saved our houses. And the people bowed and prostrated themselves."

מצה matzah

Take the broken מצה matzah into your hand and say: This מצה matzah that we eat for what reason? Because the dough of our fathers did not have time to become leavened before the King of the kings of kings, the Holy One, blessed be He, revealed Himself to them and redeemed them. Thus it is said: "They baked Matzah-cakes from the dough that they had brought out of Egypt, because it was not leavened; for they had been driven out of Egypt and could not delay, and they had also not prepared any [other] provisions."

מרור maror

Take the מרור maror into your hand and say: This מרור maror that we eat for what reason? Because the Egyptians embittered our fathers' lives in Egypt, as it is said: "They made their lives bitter with hard service, with mortar and with bricks, and with all manner of service in the field; all their service which they made them serve with rigor." In every generation a person is obligated to regard himself as if he had come out of Egypt, as it is said: "You shall tell your child on that day, it is because of this that the L-rd did for me when I left Egypt." The Holy One, blessed be He, redeemed not only our fathers from Egypt, but He redeemed also us with them, as it is said: "It was us that He brought out from there, so that He might bring us to give us the land that He swore to our fathers."

כרפס karpas

Symbol of spring and hope.

Salt water or vinegar

Symbol of the bitterness and tears of our people.

At our dinner table tonight, we too are now slaves in Egypt.

ארבעת הבנים arbach hbniim
four sons

The Torah speaks of four sons (Hebrew: ארבעת הבנים), each representing a part of our personality: חכם chacham wise child; רשע rasha wicked child; תם tam honest child; שאינו יודע לשאל she'aino yodea lishol child unsure what to ask.
The leader asks: What does the wise child say?
What are the testimonies, the statutes
and the laws which the L-rd, our G-d, has commanded you?"
You, in turn, shall instruct him in the laws of Passover.
The leader asks: What does the wicked child say?
What is this service to you?!
He says `to you,' but not to him!
By thus excluding himself from the community
he has denied that which is fundamental.
You, therefore, blunt his teeth and say to him:
"It is because of this that the L-rd did for me when I left Egypt";
'for me' - but not for him!
If he had been there, he would not have been redeemed!"
The leader asks: What does the simple child say?
"What is this?"
Thus you shall say to him:
"With a strong hand the L-rd took us out of Egypt,
from the house of slaves."
The leader asks: What about the child who does not know how to ask?
You must initiate him, as it is said:
"You shall tell your child on that day,
'It is because of this that the L-rd did for me when I left Egypt.'"

יציאת מצרים yetziat mitzrayim
Exodus from Egypt

In the beginning our fathers served idols. Joshua 24:2-4
The Bible tells us that in ancient times our ancestors dwelt "on the other side of the great river and lived among idol-worshippers." In the city of Ur, our patriarch Abraham was the first to understand that God is One, the Eternal. To worship God in freedom, Abraham had to flee the land of idolators. Levin 1969, p 48
Originally, our ancestors were idol worshipers.
But now God has brought us near to His service, as it is written:
And Joshua said to all the people:
Thus says the Almighty God of Israel:
'Your ancestors dwelt on the other side of the (Euphrates) River.
Terach was Abraham's father and Nachor's father,
and they worshiped other gods.
And I took your father Abraham from beyond the river,
and I led him throughout the whole land of Canaan.
I increased his seed and gave him Isaac,
and to Isaac I gave Jacob and Esav.
To Esav I gave Mount Seir as his possession,
and Jacob and his sons went down to Egypt.
Abraham Ha'ivri departed from idolatry;
he stood on the other side of the world, against idolatry.
Idolatry is a counterfeit attempt to satisfy the basic human need to connect to a dimension beyond ourselves. For some, this means carving a statue of Buddha; for others, it's owning a new Mercedes. During Abraham's time, everyone had an idol. Rabbi Shraqa Simmons
העברי‎ Ha'ivri means the one standing on the other side.
It is the Hebrew word for Hebrew.
The Torah calls him Avraham Ha-Ivri - Abraham the Hebrew. Ha-Ivri translates literally as "the one who stands on the other side." The entire world stood on one side, with Abraham standing firm on the other. This is what the Haggadah means: "I took your father Abraham from the other side of the river." Rabbi Shraqa Simmons
The Bible says, "I took your father from the other side of the great river and led him throughout all the land of Canaan." And it relates: And the Lord said to Abraham, "All the land that thou seest, to thee I will give it, and to thy seed forever." Levin 1969, p 48
Abraham was brought close to god
and warned by god of the coming enslavement. Genesis 15:13-16
"And He said to Abraham,
`You shall know that your seed will be strangers
in a land that is not theirs,
and they will enslave them and make them suffer,
for four hundred years.
But I shall also judge the nation whom they shall serve,
and after that they will come out with great wealth.'"
Abraham had a son, Isaac.
Isaac had two sons, Jacob and Esav.

Jacob and Esav represent two options ahead of each person. Both knew that to be Jewish was a tremendous gift, but only one of them decided to accept that gift. Esav did not want to endure the slavery prophesied by Abraham. All that mattered to him was power. God gave him Mount Seir, a slice of land in the Jordan. That is the end of his story. Jacob decided to endure. In that way, the enslavement ensured that the Jewish people would be those closest to god.

Abraham's hers grew fat in the land, and God gave him Isaac. And Isaac's son Jacob had many sons, but his favorite was Joseph, who was sold by his jealous brothers to a caravan, and they brought Joseph to Egypt. Levin 1969, p 48
Levin 1969, p 48
Levin 1969, p 48
Levin 1969, p 48
Levin 1969, p 48
Levin 1969, p 48
According to the instructions of Rabbi Isaac Luria,
the wine cup is now raised and the Matzot are covered.
This is what has stood by our fathers and us!
For not just one alone has risen against us to destroy us,
but in every generation they rise against us to destroy us;
and the Holy One, blessed be He, saves us from their hand!
Put down the wine cup and uncover the מצה matzah.

Deuteronomy 26:5-8
Go forth and learn

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
Deuteronomy 26:5 My father was a fugitive Aramean;
and he went down to Egypt and sojourned there, few in number;
and he became there a nation - great and mighty and numerous.
Deuteronomy 26:6 The Egyptians treated us badly
and they made us suffer,
and they put hard work upon us."

Deuteronomy 26:7
Deuteronomy 26:8 The L-rd took us out of Egypt
with a strong hand
and an outstretched arm
and with a great manifestation
and with signs and wonders.
What wonders were used?
דם blood
אש fire
תמרות עשן pillars smoke

origin of blood, fire and pillars of smoke Recite each manifestation out loud; each time, spill wine from the cup. Do not remove wine by dipping a finger, but by spilling from the cup itself, and do so into a broken/chipped dish. (Have in mind that the cup symbolizes the aspect of malchut which contains an aspect of "anger and indignation." By means of our faculty of binah (understanding) we pour out [that aspect of "anger and indignation" - by spilling from the wine in the cup into a broken dish which represents kelipah, i.e., that which is called accursed [the principle of evil]).

חיים Chayyim

חיים Chayyim is Hebrew for life.
It is always in the plural form;
never in the singular.

In every bitter oppression, Exodus awaits
whether in life, or through death.
But Exodus is a twin story of slavery and fredom.
Exodus is not just freedom from,
Exodus can also be freedom into.
Abraham's descendants fled from Egypt
and entered into the beloved homeland that awaited.
And in every threshold that we cross,
and every love which we enter,
Exodus is a part of our lives, over and over again.

Biddy Mason

In Georgia, Biddy Mason, as she is known today, was born Bridget. Bridget with no last name because she had been born into the societal order as a slave. At one point she was given as a wedding present to a family that would someday move with her to California.

Biddy Mason
Bridget "Biddy" Mason

Biddy had been a slave her whole life, but one night here in California, in fact, San Bernardino, she ran away. But she was not a free woman. She was an escaped slave, and that was her status when she came before a Los Angeles court to argue for her freedom.

Alan Turing, Chana Levine, David Baker

In England, Alan Turing was part of a team bent on decoding the Nazi's encrypted communications. Alan had a hunch, but he needed more resources. This modest-ranking man wrote a direct letter to Winston Churchill, who was so moved that he immediately pledged to Alan all the support he needed. Many lives hung in the balance of whether Alan could decipher the Nazi code in time.

Meanwhile, Chana and David Baker lived in the Lithuanian town Dziewiniszki. Their eldest daughter Rivka was a school teacher. Mendel helped his father in his tailor shop. Their youngest, little David and Chaya-Minke, hoped to follow their older siblings' footsteps. Like so many others, the family had not left because that meant abandoning their home, their community, and maybe even their faith.

Alan not only deciphered the Nazi code, he also kept up with the Nazis' constant adjustments. But he had a secret which would make him an enemy of the government. One day Alan went for a walk and met a handsome young man named Arnold. Alan invited Arnold to lunch, and they fell in love.

When Alan was burgled one day, he reported it to the police, and detectives discovered he had a boyfriend. Homosexuality was illegal, and Alan and Arnold were imprisoned.

Mildred and Richard Loving

Mildred and Richard Loving

In Virginia, Mildred and Richard Loving had been married just a few weeks when a sheriff and two deputies stormed into their bedroom in the early morning. "Who is this woman you're sleeping with?" demanded the sheriff. Mildred answered: "I'm his wife." Mildred and Richard were jailed for violating the Racial Integrity Act.

Mariama and Atanaas

In Baghdad, Miriam and David had just been married when Iraq went to war with Iran. Like so many others, David was drafted; but unlike so many others, he came home alive several long years later. He and Miriam began a family now, and their daughter was born. But then came the Gulf War, and he was drafted again.

In this war, Baghdad was hit. Normalcy was wiped away. Aerial bombs destroyed pipelines, power lines, gas lines and water lines. And Iraq began to fracture by race, by politics, by religion. Sunni, Shia, Jew, and -- like Miriam and David -- Christian. But Miriam and David remained blessed. They had their lives, and each other -- and their church.

Then one day in 2004, one more war entered their lives. Violence erupted against the Christians. Miriam and David were willing to leave everything behind, if they could get asylum to the United States.

Kris and Sandra

Kristin Perry and Sandra Stier. nplusonemag.com

Love is hard work. Kris Perry's mother had taught her that, in words and by example. That lesson kept Kris in an unhappy, loveless marriage with an alcoholic husband. But eventually she decided that if love was such hard work, she would rather live without it. She left her husband and raised their four children alone.

Then one day, Kris met Sandra. For the first time, Kris fell in love. And it was mutual. Kris had never expected she needed a Sandra in her life, yet together they formed a family and raised Kris' four children. Naturally, Kris and Sandra married each other in a California courthouse in 2007.

But when Proposition 8 passed, their illusion of acceptance and inclusion was shattered. Their marriage was annulled. The state sent them a letter and a refund.

No matter what trial is dealt us
by an oppressive tyrant, or a tyrannical majority
only we may decide whether to abandon ourselves and our beliefs.
You may purchase male or female slaves
from among the foreigners who live among you.
You may also purchase the children of such resident foreigners,
including those who have been born in your land.
You may treat them as your property,
passing them on to your children as a permanent inheritance. Leviticus 25:44-46
We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator
with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty
and the pursuit of Happiness. Declaration of Independence
I long to hear that you have declared an independency.
And, by the way, in the new code of laws
which I suppose it will be necessary for you to make,
I desire you would remember the ladies
and be more generous and favorable to them
than your ancestors.Abigail Adams' letter to John Adams, March 1776
The man will be free in the seventh year,
but his wife and children will still belong to his master.
But the slave may plainly declare,
'I love my master, wife, and children. I would rather not go free.' ...
After that, the slave will belong to his master forever. Exodus 21:2-6
There is one strong argument
in favor of negro slavery over all other slavery;
that he, being unfitted for the mechanic arts,
for trade, and all skillful pursuits,
leaves those pursuits to be carried on by the whites Fitzhugh, 1857
When a man sells his daughter as a slave,
she will not be freed at the end of six years as the men are.
If she does not please the man who bought her,
he may allow her to be bought back again. Exodus 21:7-11
You recently repented and did what was right in my eyes
by proclaiming liberty, each to his neighbor, ...
but then you turned around and profaned my name
when each of you took back his male and female slaves,
whom you had set free according to their desire,
and you brought them into subjection to be your slaves. Jeremiah 34:15-16
Therefore, thus says the Lord:
You have not obeyed me by proclaiming liberty,
every one to his brother and to his neighbor;
behold, I proclaim to you liberty to the sword,
to pestilence, and to famine, declares the Lord.
I will make you a horror to all the kingdoms of the earth." Jeremiah 34:15-17
In each generation, we feel blessed by our liberties,
but we are bound by our prejudices.
We celebrate freedom even when we deny it to others.

We celebrate Exodus as the story of liberation.
Yet one passage celebrates our release from slavery,
while the next teaches us how to keep our own slaves.
The same authors who enshrined liberty,
in Exodus, Haggadot, the Declaration of Independence,
in the Preamble and Bill of Rights,
were oppressors themselves.

Countless laws sought not only to enslave entire peoples,
but also every generation of their descendants.
And from birth, women were stripped of their autonomy,
to exist only through the liberties (and if fortunate, the kindness)
of their patriarch.

"All men are created equal." "Obey me by proclaiming liberty."
The meaning of these words is different to us today,
than to their authors yesterday.

When our nation was founded,
Ancient Israel, and the United States,
there was not liberty, nor freedom,
as you and I would understand it.
But when our ancestors fought for their freedom,
whether Patriots fighting against an empire,
or Ancient Israelites fleeing from one,
that deliverance is absorbed by generation after generation,
catalyzing, reinforcing that love for freedom.
And to that love we open our hearts.

That love for liberty has motivated
one caste after another to rise,
and to wash away so many boundaries.
Systems far vaster and older than any individual
have been challenged by those
unafraid of death nor imprisonment.

In ourselves, and the generations which follow,
we plant the seeds for liberation, someday,
beyond every perceivable limit.

Tonight we try to understand the feeling of liberation
that motivated great minds to write Exodus at all,
and why they instruct us to share the Exodus story
with every generation, every year, as it has been for millennia.
Despite the boundaries and orders that we build,
we cannot totally insulate ourselves.
Beyond Jew and gentile; skin color; biology;
beyond I, there is we.

Prisoner and guard: both of their bloods, and tears,
evaporate to form rains which feed streams which we drink.
Aristocrat and serf: both of their breaths
absorb into the plants which we eat.
The cycle of death and rebirth
is the only natural order.
Our skin, our hair, every part of our flesh
has cycled into and from the soil
for thousands of generations.

Through Passover, we partake in
traditions, lessons, thoughts and emotions
spanning thousands of years of development.

Preserved with so much love for thousands of years,
Passover re-kindled at sundown every third week of נִיסָן nisan.
And as sundown has passed over our home,
it now is reaching our neighbor,
and will wash over the globe, continually.
Our minds feel the same emotions,
and our hearts the same realizations,
as so many people who died before us,
and who will be born long after us.

Fill your belly with good things;
day and night, night and day, dance and be merry,
feast and rejoice.
Let your clothes be fresh,
bathe yourself in water,
cherish the little child that holds your hand,
and make your wife happy in your embrace;
for this too is the lot of man. Epic of Gilgamesh

Bridget argued for her liberation, and she won. She stayed in Los Angeles and worked a midwife. In downtown LA there is a park dedicated to her: Biddy Mason Park, tucked between two buildings.

Alan had helped his nation's victory, and was now a prisoner. He was given a choice: remain in prison, or be chemically castrated. He chose castration, and committed suicide two years later by eating a poisoned apple.

What remains of Chana, David, Rivka, Mendel, little David and Chaya-Minke's bodies is in a mass grave with so many others, in Worenow, Poland.

Mildred and Richard Loving's case rose to the Supreme Court, and in one ruling the Court shattered every single race-based marital law in the United States.

Kris and Sandra's case was heard this week by that same court along with other cases, that together have the possibility to give Kris and Sandra the full rights of a couple, not just in California but in our entire nation.

Miriam, David and their two children now live in Pasadena. Their daughter is married and has children. Their son is in college. Miriam is also in college. They both get good grades.

How can we still respect Exodus as a liberation text, when the same books advocate slavery, ethnic cleansing and misogyny? I think that ultimately, the combustible threads of evil and destruction are inextricable from our human condition. It is not that the Exodus story is faulty, it is that we ourselves are filled with these same forces which led to discrimination, deprivation, and loss of life. And ultimately it is our challenge to see the good in the world -- and in the texts we turn to century after century for wisdom -- and move through our lives based on both real good and potential good, seeing this as our guiding lights, and mkaing them the central, vigilant axes in our lives. So rather than dwelling on evils that are now apparent/obvious, turn your critical gaze to discern those which remain hidden before our very eyes.

Bella Abzug and Malala are good. Malala was born a year before Abzug died.

רבי יהודה Rabbi Yehudah

דצך עדש באחב
d'tsach adash b'achav

עשר המכות eser hamakot
Ten Plagues

The Holy One brought ten plagues upon the Egyptians.

When saying the ten plagues, spill from the cup itself ten times, as stated above (and when spilling, again have in mind what was said above). The wine remaining in the cup (will have become 'wine that causes joy,' thus) is not to be spilled, but other wine is added to it [to refill the cup].

Although G-d permitted the people of Israel to face the first three plagues (blood, frogs, and lice), he exempted them as the plagues worsened.

 1. דם dam
  blood
  Ex 7:19 - 7:25
 2. צפרדע tzefardea
  frogs
  Ex 7:26 - 8:11
 3. כינים kinim
  fleas/lice
  Ex 8:12 - 8:15
 4. ערוב arov
  beasts or flies
  Ex 8:16 - 8:28
 5. דבר dever
  livestock pestilence
  Ex 9:1 - 9:7
 6. שחין shchin
  boils
  Ex 9:8 - 9:12
 7. ברד barad
  hail and fire
  Ex 9:13 - 9:25
 8. ארבה arbeh
  locusts
  Ex 10:1 - 10:20
 9. חֹשֶׁךְ choshech
  darkness
  Ex 10:21 - 10:29
 10. מכת בכורות makat b’chorot
  death of the firstborns
  Ex 11:1 - 12:42

דַּיֵּנוּ Dayenu

In the סדר seder, we are now free:
not only the living, but the dead, and those not yet born.
דַּיֵּנוּ Dayenu (Hebrew: enough for us) is a Hebrew song celebrating the many levels of our blessings.
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרָיִם Ilu hotzianu mimitzrayim If He had brought us out from Egypt,
וְלֹא עָשָׂה בָּהֶם שְׁפָטִים v'lo asah bahem sh'fatim and had not carried out judgments against them
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ עָשָׂה בָּהֶם שְׁפָטִים Ilu asah bahem sh'fatim If He had carried out judgments against them,
וְלֹא עָשָׂה בֵּאלֹהֵיהֶם v'lo asah beloheihem, and not against their idols
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ עָשָׂה בֵּאלֹהֵיהֶם Ilu asah beloheihem If He had destroyed their idols,
וְלֹא הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם v'lo harag et b'choreihem and had not smitten their first-born
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם Ilu harag et b'choreihem If He had smitten their first-born,
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם v'lo natan lanu et mamonam and had not given us their wealth
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם Ilu natan lanu et mamonam If He had given us their wealth,
ןלא קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם v'lo kara lanu et hayam and had not split the sea for us
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם Ilu kara lanu et hayam If He had split the sea for us,
וְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה v'lo he'eviranu b'tocho becharavah and had not taken us through it on dry land
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה Ilu he'eviranu b'tocho becharavah If He had taken us through the sea on dry land,
וְלֹא שִׁקַע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ v'lo shika tzareinu b'tocho and had not drowned our oppressors in it
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ שִׁקַע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ Ilu shika tzareinu b'tocho If He had drowned our oppressors in it,
וְלֹא סִפֵּק צָרַכֵּנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה v'lo sipeik tzorkeinu bamidbar arba'im shana, and had not supplied our needs in the desert for forty years
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ סִפֵּק צָרַכֵּנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה Ilu sipeik tzorkeinu bamidbar arba'im shana, If He had supplied our needs in the desert for forty years,
וְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן v'lo he'echilanu et haman and had not fed us the manna
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן Ilu he'echilanu et haman If He had fed us the manna,
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת v'lo natan lanu et hashabbat and had not given us the Shabbat
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת Ilu natan lanu et hashabbat If He had given us the Shabbat,
וְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי v'lo keirvanu lifnei har sinai and had not brought us before Mount Sinai
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי Ilu keirvanu lifnei har sinai If He had brought us before Mount Sinai,
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה v'lo natan lanu et hatorah and had not given us the Torah
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה Ilu natan lanu et hatorah If He had given us the Torah,
וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל v'lo hichnisanu l'eretz yisra'eil, and had not brought us into Israel's land
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!
אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל Ilu hichnisanu l'eretz yisra'eil If He had brought us into Israel's land,
וְלֹא בָּנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ v'lo vanah lanu et beit hamikdash and had not built for us the Temple
דַּיֵּנוּdayenu!dayenu!

Thus how much more so should we be grateful to the Omnipresent One for the doubled and redoubled goodness that He has bestowed upon us; for He has brought us out of Egypt, and carried out judgments against them, and against their idols, and smote their first-born, and gave us their wealth, and split the sea for us, and took us through it on dry land, and drowned our oppressors in it, and supplied our needs in the desert for forty years, and fed us the manna, and gave us the Shabbat, and brought us before Mount Sinai, and gave us the Torah, and brought us into the land of Israel and built for us the Beit Habechirah to atone for all our sins.

הלל hallel, part I

הלל‎ Hallel (praise) is a verbatim recitation of psalms.
Some traditions also include נִשְׁמַת nishmat.

הלל שלם Hallel Shalem (Full/Complete Hallel) on Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Shavuot, the first two days of Pesach (only the first day in Israel). חצי הלל Chatzi Hallel (Half/Partial Hallel) ("chatzi is "half" in Hebrew) does not include parts of the הלל שלם Hallel Shalem: the first eleven verses of Psalms 115 and 116 are omitted. It is recited on the last six days of Pesach and on Rosh Chodesh. The hallel begins before dinner and resumes after dinner. The הלל Hallel psalms are perhaps the earliest element in ancient Passover worship New Union Haggadah, p 7.

Cover the מצה matzah.
Raise the כוס שני kos sheini, the second cup of wine.
Keep it raised for the blessings.
Begin the הלל hallel
עִבְרִית ha'ivriEnglish
Thus it is our duty to thank, to laud, to praise, to glorify, to exalt, to adore, to bless, to elevate and to honor
the One who did all these miracles for our fathers and for us.
He took us from slavery to freedom, from sorrow to joy,
and from mourning to festivity, and from deep darkness to great light and from bondage to redemption.
Let us therefore recite before Him Halleluyah
Psalm 113
עִבְרִית ha'ivriEnglish
הַלְלוּ-יָהּ Halleluyah
הַלְלוּ, עַבְדֵי יְהוָה; הַלְלוּ, אֶת-שֵׁם יְהוָה Praise G-d! Offer praise, you servants of the L-rd; praise the Name of the L-rd.
יְהִי שֵׁם יְהוָה מְבֹרָךְ -- מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם May the L-rd's Name be blessed from now and to all eternity.
מִמִּזְרַח-שֶׁמֶשׁ עַד-מְבוֹאוֹ -- מְהֻלָּל, שֵׁם יְהוָה From the rising of the sun to its setting, the L-rd's Name is praised.
רָם עַל-כָּל-גּוֹיִם יְהוָה; עַל הַשָּׁמַיִם כְּבוֹדוֹ The L-rd is high above all nations, His glory is over the heavens.
מִי, כַּיהוָה אֱלֹהֵינוּ -- הַמַּגְבִּיהִי לָשָׁבֶת Who is like the L-rd, our G-d, who dwells on high
הַמַּשְׁפִּילִי לִרְאוֹת -- בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ yet looks down so low upon heaven and earth!
מְקִימִי מֵעָפָר דָּל; מֵאַשְׁפֹּת, יָרִים אֶבְיוֹן He raises the poor from the dust, He lifts the needy from the dunghill,
לְהוֹשִׁיבִי עִם-נְדִיבִים; עִם, נְדִיבֵי עַמּוֹ to seat them with nobles, with the nobles of His people.
מוֹשִׁיבִי, עֲקֶרֶת הַבַּיִת -- אֵם-הַבָּנִים שְׂמֵחָה He restores the barren woman to the house, into a joyful mother of children.
הַלְלוּ-יָהּ Halleluyah.
Psalm 114
עִבְרִית ha'ivriEnglish
בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם; בֵּית יַעֲקֹב, מֵעַם לֹעֵז When Israel went out of Egypt, the House of Jacob from a foreign people,
הָיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשׁוֹ; יִשְׂרָאֵל, מַמְשְׁלוֹתָיו Judah became His holy one, Israel His dominion.
הַיָּם רָאָה, וַיָּנֹס; הַיַּרְדֵּן, יִסֹּב לְאָחוֹר The sea saw and fled, the Jordan turned backward.
הֶהָרִים, רָקְדוּ כְאֵילִים; גְּבָעוֹת, כִּבְנֵי-צֹאן The mountains skipped like rams, the hills like young sheep.
מַה-לְּךָ הַיָּם, כִּי תָנוּס; הַיַּרְדֵּן, תִּסֹּב לְאָחוֹר What is with you, O sea, that you flee; Jordan, that you turn backward?
הֶהָרִים, תִּרְקְדוּ כְאֵילִים; גְּבָעוֹת, כִּבְנֵי-צֹאן Mountains, why do you skip like rams;
הַהֹפְכִי הַצּוּר אֲגַם-מָיִם; חַלָּמִישׁ, לְמַעְיְנוֹ-מָיִם hills, like a pool of water, the flint-stone into a spring of water.
Further recitation

עִבְרִית ha'ivriEnglish
Blessed are You, G-d, our G-d, King of the universe,
who has redeemed us and redeemed our fathers from Egypt,
and enabled us to attain this night to eat matzah and maror.
So too, G-d, our G-d and G-d of our fathers, enable us to attain other holidays and festivals
that will come to us in peace with happiness in the rebuilding
of Your city, and with rejoicing in Your service [in the Bet Hamikdash].
Then we shall eat ...
Continue here if the סדר seder occurs on a Saturday night.
... of the Passover-offerings and of the sacrifices
whose blood shall be sprinkled on the wall of Your altar for acceptance;
and we shall thank You with a new song for our redemption and for the deliverance of our souls.
Blessed are You, G-d, who redeemed Israel.
Otherwise, continue here (if the סדר seder is not a Saturday night):
... of the sacrifices and of the Passover-offerings
הגפן ha'gafen
prayer for wine

The הגפן ha'gafen blessing is recited communally.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh attah adonai eloheinu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
בורא פרי הגפן bo'rei pe'ri ha'gafen who creates the fruit of the vine
Drink the cup of wine while seated,
reclining on the left side as a sign of freedom.
Uncover the מצה matzah.

Blessing the meal

The סדר seder begins with a false start;
now we shall properly follow the rituals to commence our meal.

רחצה rachtzah
washing the hands

N'tilat yadayim / Mayim rishonim
Recite the appropriate blessing and wash the hands.
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh atah adonai elohenu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
אשר קדשנו במצותיו asher qiddeshanu b'mitzvotav who has sanctified us with His commandments
וצונו על נטילת ידים v'tzivanu al netilath yadayim and commanded us on washing our hands
Now wash the hands.
One should not speak until after making the next two blessings and eating the מצה matzah.

המוציא ha'motzi
blessing over the bread

Take the Matzot in the order that they are lying on the tray.
The broken piece between the two whole Matzot; hold them in your hand and recite the following blessing:

This blessing is made only for bread made from one or all of wheat, barley, rye, oats, spelt. Normally, after this time the meal would begin, after passing around challah loaves for each person to break off a piece. However, on pesach there is a subsequent blessing for matzoh.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh atah adonai elohenu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
המוציא לחם מן הארץ ha'motzi lehem min ha‑aretz who brings forth bread from the earth

מצה matzah

Do not break anything off the Matzot. First put down the third Matza (the bottom one), and recite the following blessing over the broken Matza and the top one.

When reciting the following blessing, have in mind that it refers also to eating the כורך korech and also אפיקומן afikoman.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh atah adonai elohenu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
אשר קדשנו במצותיו asher qiddeshanu b'mitzvotav who has sanctified us with His commandments
and commanded us concerning the eating of Matzah
Each person break off a כזית‎ kezayit
(volume of one olive) of the two matzot held.
Eat the 2 pieces together in reclining position.

מרור maror

Take a כזית‎ kezayit (the volume of one olive)
of the מרור maror, dip it into the חֲרֽוֹסֶת charoset,
but then shake off the חֲרֽוֹסֶת charoset that stuck to it,
so that the bitter taste will not be neutralized.
Recite the following blessing:
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh atah adonai elohenu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
אשר קדשנו במצותיו asher qiddeshanu b'mitzvotav who has sanctified us with His commandments
and commanded us concerning the eating of Maror
Now eat the מרור maror, without reclining.

כורך korech

Take the third Matzah, and also a כזית‎ kezayit
(volume of one olive) of the chazeret,
which is to be dipped into חֲרֽוֹסֶת charoset.
Combine the two like a sandwich.
Recite the following blessing:
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
Thus did Hilel do at the time of the Bet HaMikdash:
He would combine Passover lamb, matzah and maror
and eat them together, as it said:
"They shall eat it with Matzah and bitter herbs."
Eat the sandwich while reclining.

שולחן עורך shulchan arukh

Now eat and drink to your heart's delight. It is permitted to drink wine between the second and third cups.

צפון tzafun

After the meal, take the אפיקומן afikoman
and divide it among all the members of the household,
by giving everyone a כזית‎ kezayit (volume of an olive).
Eat it while reclining, before midnight.

Take care not to eat or drink (only water allowed, but not recommended) after the אפיקומן afikoman.

ברך bareich

"And you shall eat and you shall be satisfied. And you shall bless YHWH, your God, for the good land he has given you."(Dueteronomy 8:10)
The third cup is poured now.
Recite ברכת המזון birkat hamazon (blessing after meal) over it.

Pre-blessing

Psalm 126
a song of ascents
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
When the L-rd will return the exiles of Zion, we will have been like dreamers.
Then our mouth will be filled with laughter, and our tongue with joyous song.
Then will they say among the nations,
"The L-rd has done great things for these."
The L-rd has done great things for us, we were joyful.
L-rd, return our exiles as streams in the Negev.
Those who sow in tears will reap with joyous song.
He goes along weeping, carrying the bag of seed;
he will surely come [back] with joyous song, carrying his sheaves.
Psalm 87
a song by the sons of Korach
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
יְסוּדָתוֹ, בְּהַרְרֵי-קֹדֶשׁ He has founded his city on the holy mountain.
אֹהֵב יְהוָה, שַׁעֲרֵי צִיּוֹן The Lord loves the gates of Zion
מִכֹּל, מִשְׁכְּנוֹת יַעֲקֹב more than all the other dwellings of Jacob
נִכְבָּדוֹת, מְדֻבָּר בָּךְ-- עִיר הָאֱלֹהִים סֶלָה Glorious things are said of you, city of God: Selah
אַזְכִּיר I will mention
רַהַב וּבָבֶל Rahab and Babylon,
לְיֹדְעָי
הִנֵּה פְלֶשֶׁת וְצֹר עִם-כּוּשׁ Philistia, Tyre and Cush.
זֶה, יֻלַּד-שָׁם this one was born here
וּלְצִיּוֹן, יֵאָמַר And of Zion it will be said,
אִישׁ וְאִישׁ, יֻלַּד-בָּהּ every one born was born in her
וְהוּא יְכוֹנְנֶהָ עֶלְיוֹן and she was established by the supreme
יְהוָה--יִסְפֹּר, בִּכְתוֹב עַמִּים God will tell and write the nations
זֶה יֻלַּד-שָׁם this one was born here
סֶלָה saleh
וְשָׁרִים כְּחֹלְלִים and whether singing or dancing
כָּל-מַעְיָנַי בָּךְ all that I see is of you
Psalm 34:2
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
אֲבָרְכָה אֶת-יְהוָה בְּכָל-עֵת I will extol the Lord at all times;
תָּמִיד, תְּהִלָּתוֹ בְּפִי his praise will always be on my lips.
Ecclesiastes 12:13
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
סוֹף דָּבָר, הַכֹּל נִשְׁמָע Now the end of the matter, all having been heard:
אֶת-הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת-מִצְו‍ֹתָיו שְׁמוֹר Fear God and keep his commandments,
כִּי-זֶה כָּל-הָאָדָם for this is the duty of all mankind.
Psalm 145:21
עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
תְּהִלַּת יְהוָה, יְדַבֶּר-פִּי My mouth will speak in praise of the Lord.
וִיבָרֵךְ כָּל-בָּשָׂר, שֵׁם קָדְשׁוֹ--לְעוֹלָם וָעֶד Let every creature praise his holy name forever and ever.
Conclusion
And we will bless the L-rd from now and forever;
Halleluyah

מים אחרונים mayim acharonim
washing the fingers

Before מים אחרונים mayim acharonim (washing fingers),
recite the following:
This is the portion of a wicked man from G-d,
and the heritage assigned to him by G-d.
מים אחרונים mayim acharonim (washing fingers)
After מים אחרונים mayim acharonim,
recite the following:
And he said to me:
This is the table that is before the L-rd.

zimmun

Zimmun for males to recite
LeaderLet us say Grace!
CongregationMay the Name of the L-rd be blessed from now and forever.
The leader repeats this response, then continues.
LeaderWith the permission of the masters, teachers and ladies,
let us bless sHe of whose bounty we have eaten.
CongregationBlessed be she, of whose bounty we have eaten.
The leader repeats this response.
Those who did not have the meal respond instead:
Blessed and praised be her Name always, forever and ever.
Zimmun for females to recite
LeaderLet us say Grace!
CongregationMay the Name of the L-rd be blessed from now and forever.
The leader repeats this response, then continues.
LeaderWith the permission of the masters, teachers and gentlemen,
let us bless he of whose bounty we have eaten.
CongregationBlessed be he, of whose bounty we have eaten.
The leader repeats this response.
Those who did not have the meal respond instead:
Blessed and praised be his Name always, forever and ever.

ברכת המזון birkat hamazon

All who ate, recite.

birkat hazan
food

A blessing of thanks for the food was traditionally composed by Moses in gratitude for the manna which the Jews ate in the wilderness during the Exodus from Egypt.

Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe,
who, in His goodness, feeds the whole world
with grace, with kindness and with mercy.
He gives food to all flesh, for His kindness is everlasting.
Through His great goodness to us continuously
we do not lack food, and may we never lack it,
for the sake of His great Name.
For He is a [benevolent] G-d who feeds and sustains all,
does good to all, and prepares food for all
His creatures whom He has created, as it is said:
You open Your hand and satisfy the desire
of every living thing.
Blessed are You L-rd, who provides food for all.
ברכת הארץ‎ birkat ha'aretz
the land

A blessing of thanks for the Land of Israel, is attributed to Joshua after he led the Jewish people into Israel.

We thank You, L-rd, our G-d,
for having given as a heritage to our fathers
a precious, good and spacious land;
for having brought us out, L-rd our G-d,
from the land of Egypt
and redeemed us from the house of slaves;
for Your covenant which You have sealed in our flesh;
for Your Torah which You have taught us;
for Your statutes which You have made known to us;
for the life, favor and kindness which
You have graciously bestowed upon us;
and for the food we eat with which
You constantly feed and sustain us every day,
at all times, and at every hour.
For all this, L-rd our G-d, we thank You and bless You.
May Your Name be blessed by the mouth of every living being, constantly and forever.
As it is written: When you have eaten and are satiated,
you shall bless the L-rd your G-d,
for the good land which He has given you.
Blessed are You, L-rd, for the land and for the food.
ברכת ירושלים birkat yerushalayim
Jerusalem

Concerns Jerusalem, is ascribed to David, who established it as the capital of Israel and Solomon, who built the Temple in Jerusalem. On shabbat, include the italicized sections.

Have mercy, L-rd our G-d,
upon Israel Your people, upon Jerusalem Your city,
upon Zion the abode of Your glory,
upon the kingship of the house of David Your anointed,
and upon the great and holy House which is called by Your Name.
Our G-d, our Father, Our Shepherd, feed us, sustain us, nourish us
and give us comfort;
and speedily, L-rd our G-d,
grant us relief from all our afflictions.
L-rd, our G-d, please do not make us dependent
upon the gifts of mortal men nor upon their loans,
but only upon Your full, open, holy and generous hand,
that we may not be shamed or disgraced forever and ever.
May it please You, G-d, our G-d,
to strengthen us through Your commandments,
and through the precept of the Seventh Day,
this great and holy Shabbat.
For this day is great and holy before You,
to refrain from work and to rest thereon with love,
in accordance with the commandment of Your will.
In Your will, G-d, our G-d, bestow upon us tranquility,
that there shall be no trouble, sadness or grief
on the day of our rest.
G-d, our G-d, let us see the consolation of Zion Your city,
and the rebuilding of Jerusalem Your holy city,
for You are the Master of [all] salvations
and the Master of [all] consolations.
Our G-d and G-d of our fathers, may there ascend,
come and reach, be seen and accepted, heard, recalled
and remembered before You,
the remembrance and recollection of us,
the remembrance of our fathers,
the remembrance of Mashiach the son of David Your servant,
the remembrance of Jerusalem
Your holy city, and the remembrance
of all Your people the House of Israel,
for deliverance, well-being, grace, kindness, mercy, good life and peace,
on this day of the Festival of Matzot,
on this Festival of holy convocation.
Remember us on this [day], L-rd, our G-d, for good;
recollect us on this [day] for blessing;
help us on this [day] for good life.
With the promise of deliverance and compassion,
spare us and be gracious to us;
have mercy upon us and deliver us;
for our eyes are directed to You,
for You, G-d, are a gracious and merciful King.
Rebuild Jerusalem the holy city
speedily in our days.
Blessed are You, L-rd,
who in His mercy rebuilds Jerusalem.
Amen.
birkat hatov v'hameitiv, god's goodness

A blessing of thanks for God's goodness, written by Rabban Gamliel in Yavneh. The obligation to recite this blessing is regarded as a rabbinic obligation.

Blessed are You, L-rd, our G-d, King of the universe,
benevolent god, our parent, our majesty, our might,
our creator, our redeemer, our maker, our holy one, the holy one of Jacob,
our shepherd, the Sshepherd of Israel,
the majesty who is good and does good to all, each and every day.
God has done good for us, god does good for us, and god will do good for us;
god has bestowed, god bestows, and god will forever
bestow upon us grace, kindness and mercy, relief,
salvation and success, blessing and help, consolation,
sustenance and nourishment, compassion, life,
peace and all goodness;
and may god never cause us to lack any good.
Harachaman
May the Merciful One reign over us forever and ever.
May the Merciful One be blessed in heaven and on earth.
May the Merciful One be praised for all generations,
and be glorified in us forever and all eternity,
and honored in us forever and ever.
May the Merciful One sustain us with honor.
May the Merciful One break the yoke of exile from our neck
and may He lead us upright to our land.
May the Merciful One send abundant blessing into this house
and upon this table at which we have eaten.
May the Merciful One send us Elijah the Prophet
may he be remembered for good and may he bring us good tidings, salvation and consolation.
May the Merciful One bless my father, my teacher, the master of this house,
and my mother, my teacher, the mistress of this house;
them, their household, their children, and all that is theirs;
us, and all that is ours.
Just as He blessed our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob,
"in everything," "from everything," with "everything,"
so may He bless all of us (the children of the Covenant)
together with a perfect blessing, and let us say,
Amen.
From On High, may there be invoked upon him
and upon us such merit which will bring a safeguarding of peace.
May we receive blessing from the L-rd
and just kindness from the G-d of our salvation,
and may we find grace and good understanding in the eyes of G-d and man.
May the Merciful One cause us to inherit that day
which will be all Shabbat and rest for life everlasting.
May the Merciful One cause us to inherit that day which is all good.
May the Merciful One grant us the privilege
of reaching the days of the Mashiach and the life of the World to Come.
He is a tower of salvation to His king,
and bestows kindness upon His anointed,
to David and his descendants forever.
He who makes peace in His heights,
may He make peace for us and for all Israel; and say,
Amen.
Fear the L-rd, you His holy ones, for those who fear Him suffer no want.
Young lions are in need and go hungry,
but those who seek the L-rd shall not lack any good.
Give thanks to the L-rd for He is good,
for His kindness is everlasting.
You open Your hand and satisfy the desire of every living thing.
Blessed is the man who trusts in the L-rd, and the L-rd will be his trust.
הגפן ha'gafen
prayer for wine

This is the blessing for grape wine and no other drink. Hands are usually washed first, but not tonight.

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh attah adonai eloheinu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
בורא פרי הגפן bo'rei pe'ri ha'gafen who creates the fruit of the vine
Drink the cup of wine while seated,
reclining on the left side as a sign of freedom.
Uncover the מצה matzah.
The fourth cup is poured and the door is opened.
Say the following:

Pour out Your wrath upon the nations that do not acknowledge You,
and upon the kingdoms that do not call upon Your Name.
For they have devoured Jacob and laid waste his habitation.
Pour out Your indignation upon them,
and let the wrath of Your anger overtake them.
Pursue them with anger,
and destroy them from beneath the heavens of the L-rd.

הלל hallel, part II

psalm 115
לֹא לָנוּ יְהוָה, לֹא-לָנוּ: כִּי-לְשִׁמְךָ, תֵּן כָּבוֹד Not to us, L-rd, not to us, but to Your Name give glory,
עַל-חַסְדְּךָ, עַל-אֲמִתֶּךָ for the sake of Your kindness and Your truth.
לָמָּה, יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם: אַיֵּה-נָא, אֱלֹהֵיהֶם Why should the nations say, "Where, now, is their G-d?"
וֵאלֹהֵינוּ בַשָּׁמָיִם-- כֹּל אֲשֶׁר-חָפֵץ עָשָׂה Our G-d is in heaven, whatever He desires, He does.
עֲצַבֵּיהֶם, כֶּסֶף וְזָהָב; מַעֲשֵׂה, יְדֵי אָדָם Their idols are of silver and gold, the product of human hands:
פֶּה-לָהֶם, וְלֹא יְדַבֵּרוּ they have a mouth, but cannot speak;
עֵינַיִם לָהֶם, וְלֹא יִרְאוּ they have eyes, but cannot see;
אָזְנַיִם לָהֶם, וְלֹא יִשְׁמָעוּ they have ears, but cannot hear;
אַף לָהֶם, וְלֹא יְרִיחוּן they have a nose, but cannot smell;
יְדֵיהֶם, וְלֹא יְמִישׁוּן--רַגְלֵיהֶם, וְלֹא יְהַלֵּכוּ their hands cannot feel; their feet cannot walk;
לֹא-יֶהְגּוּ, בִּגְרוֹנָם nor can they speak with their throat.
כְּמוֹהֶם, יִהְיוּ עֹשֵׂיהֶם-- כֹּל אֲשֶׁר-בֹּטֵחַ בָּהֶם Like them should be their makers, everyone that trusts in them.
יִשְׂרָאֵל, בְּטַח בַּיהוָה; עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא Israel, trust in the L-rd! He is their help and their shield.
בֵּית אַהֲרֹן, בִּטְחוּ בַיהוָה; עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא House of Aaron, trust in the L-rd! He is their help and their shield.
יִרְאֵי יְהוָה, בִּטְחוּ בַיהוָה; עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא You who fear the L-rd, trust in the L-rd! He is their help and their shield.
יְהוָה, זְכָרָנוּ יְבָרֵךְ The L-rd, mindful of us, will bless:
יְבָרֵךְ, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל; יְבָרֵךְ, אֶת-בֵּית אַהֲרֹן He will bless the House of Israel; He will bless the House of Aaron;
יְבָרֵךְ, יִרְאֵי יְהוָה -- הַקְּטַנִּים, עִם-הַגְּדֹלִים He will bless those who fear the L-rd, the small with the great.
יֹסֵף יְהוָה עֲלֵיכֶם; עֲלֵיכֶם, וְעַל בְּנֵיכֶם May the L-rd increase [blessing] upon you, upon you and upon your children.
בְּרוּכִים אַתֶּם, לַיהוָה -- עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ You are blessed unto the L-rd, the Maker of heaven and earth.
הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם, לַיהוָה; וְהָאָרֶץ, נָתַן לִבְנֵי-אָדָם The heavens are the heavens of the L-rd, but the earth He gave to the children of man.
לֹא הַמֵּתִים, יְהַלְלוּ-יָהּ; וְלֹא, כָּל-יֹרְדֵי דוּמָה The dead do not praise G-d, nor do those that go down into the silence [of the grave].
וַאֲנַחְנוּ, נְבָרֵךְ יָהּ -- מֵעַתָּה וְעַד-עוֹלָם But we will bless G-d, from now to eternity.
הַלְלוּ-יָהּ Halleluyah
psalm 116
I love the L-rd, because He hears my voice, my prayers.
For He turned His ear to me; all my days I will call [upon Him].
The pangs of death encompassed me, and the agonies of the grave came upon me,
trouble and sorrow I encounter and I call u upon the Name of the L-rd:
Please, L-rd, deliver my soul!
The L-rd is gracious and just, our G-d is compassionate.
The L-rd watches over the simpletons; I was brought low and He saved me.
Return, my soul, to your rest, for the L-rd has dealt kindly with you.
For You have delivered my soul from death, my eyes from tears, my foot from stumbling.
I will walk before the L-rd in the lands of the living.
I had faith even when I said, "I am greatly afflicted;"
[even when] I said in my haste, "All men are deceitful."
What can I repay the L-rd for all His kindness to me?
I will raise the cup of salvation and call upon the Name of the L-rd.
I will pay my vows to the L-rd in the presence of all His people.
Precious in the eyes of the L-rd is the death of His pious ones.
I thank you, L-rd, for I am Your servant.
I am Your servant the son of Your handmaid, You have loosened my bonds.
To You I will bring an offering of thanksgiving, and I will call upon the Name of the L-rd.
I will pay my vows to the L-rd in the presence of all His people,
in the courtyards of the House of the L-rd, in the midst of Jerusalem.
הַלְלוּ-יָהּ Halleluyah
psalm 117
Praise the L-rd, all nations! Extol Him, all peoples!
For His kindness was mighty over us, and the truth of the L-rd is everlasting.
Halleluyah
psalm 118
Give thanks to the L-rd, for He is good, for His kindness is everlasting.
Let Israel say [it], for His kindness is everlasting.
Let the House of Aaron say [it], for His kindness is everlasting.
Let those who fear the L-rd say [it], for His kindness is everlasting.
Out of narrow confines I called to G-d; G-d answered me with abounding relief.
The L-rd is with me, I will not fear what can man do to me?
The L-rd is with me, through my helpers, and I can face my enemies.
It is better to rely on the L-rd, than to trust in man.
It is better to rely on the L-rd, than to trust in nobles.
All nations surround me, but I cut them down in the Name of the L-rd.
They surrounded me, they encompassed me, but I cut them down in the Name of the L-rd.
They surrounded me like bees, yet they are extinguished like a fire of thorns;
I cut them down in the Name of the L-rd.
You [my foes] pushed me again and again to fall, but the L-rd helped me.
G-d is my strength and song, and this has been my salvation.
The sound of joyous song and salvation is in the tents of the righteous:
"The right hand of the L-rd performs deeds of valor.
The right hand of the L-rd is exalted; the right hand of the L-rd performs deeds of valor!"
I shall not die, but I shall live and relate the deeds of G-d.
G-d has chastised me, but He did not give me over to death.
Open for me the gates of righteousness; I will enter them and give thanks to G-d.
This is the gate of the L-rd, the righteous will enter it.
I thank You for You have answered me, and You have been a help to me.
I thank You for You have answered me, and You have been a help to me.
The stone scorned by the builders has become the main cornerstone.
The stone scorned by the builders has become the main cornerstone.
This was indeed from the L-rd, it is wondrous in our eyes.
This was indeed from the L-rd, it is wondrous in our eyes.
This day the L-rd has made, let us be glad and rejoice on it.
This day the L-rd has made, let us be glad and rejoice on it.
O L-rd, please help us! O L-rd, please help us!
O L-rd, please grant us success! O L-rd, please grant us success!
Blessed is he who comes in the Name of the L-rd; we bless you from the House of the L-rd.
Blessed is he who comes in the Name of the L-rd; we bless you from the House of the L-rd.
The L-rd is Almighty, He gave us light;
bind the festival-offering until [you bring it to] the horns of the altar.
The L-rd is Almighty, He gave us light;
bind the festival-offering until [you bring it to] the horns of the altar.
You are my G-d and I will thank You; my G-d, I will exalt You.
You are my G-d and I will thank You; my G-d, I will exalt You.
Give thanks to the L-rd, for He is good, for His kindness is everlasting.
Give thanks to the L-rd, for He is good, for His kindness is everlasting.
Additional

L-rd, our G-d, all Your works shall praise You; Your pious ones, the righteous who do Your will, and all Your people, the House of Israel, with joyous song will thank and bless, laud and glorify, exalt and adore, sanctify and proclaim the sovereignty of Your Name, our King. For it is good to thank You, and befitting to sing to Your Name, for from the beginning to the end of the world You are Almighty G-d. Give thanks to the L-rd, for He is good for His kindness is everlasting;

The Great Hallel
psalm 136

Hallel HaGadol, or "The Great Hallel" refers to Tehillim, Chapter 136 (The 26 Ki LiOlam Chasdo's).

הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Give thanks unto the LORD, for He is good - for His kindness is everlasting;
הוֹדוּ, לֵאלֹהֵי הָאֱלֹהִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Give thanks to the G-d of gods - for His kindness is everlasting;
הוֹדוּ, לַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Give thanks to the L-rd of lords - for His kindness is everlasting;
לְעֹשֵׂה נִפְלָאוֹת גְּדֹלוֹת לְבַדּוֹ - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who alone does great wonders - for His kindness is everlasting;
לְעֹשֵׂה הַשָּׁמַיִם, בִּתְבוּנָה - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who made the heavens with understanding - for His kindness is everlasting;
לְרֹקַע הָאָרֶץ, עַל-הַמָּיִם - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who stretched out the earth above the waters - for His kindness is everlasting;
לְעֹשֵׂה, אוֹרִים גְּדֹלִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who made the great lights - for His kindness is everlasting;
אֶת-הַשֶּׁמֶשׁ, לְמֶמְשֶׁלֶת בַּיּוֹם - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ The sun, to rule by day - for His kindness is everlasting;
אֶת-הַיָּרֵחַ וְכוֹכָבִים, לְמֶמְשְׁלוֹת בַּלָּיְלָה - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ The moon and stars, to rule by night - for His kindness is everlasting;
לְמַכֵּה מִצְרַיִם, בִּבְכוֹרֵיהֶם - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who struck Egypt through their first-born - for His kindness is everlasting;
וַיּוֹצֵא יִשְׂרָאֵל, מִתּוֹכָם - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And brought Israel out of their midst - for His kindness is everlasting;
בְּיָד חֲזָקָה, וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ With a strong hand and with an outstretched arm - for His kindness is everlasting;
לְגֹזֵר יַם-סוּף, לִגְזָרִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who split the Sea of Reeds into sections - for His kindness is everlasting;
וְהֶעֱבִיר יִשְׂרָאֵל בְּתוֹכוֹ - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And led Israel through it - for His kindness is everlasting;
וְנִעֵר פַּרְעֹה וְחֵילוֹ בְיַם-סוּף - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And cast Pharaoh and his army into the Sea of Reeds - for His kindness is everlasting;
לְמוֹלִיךְ עַמּוֹ, בַּמִּדְבָּר - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who led His people through the desert - for His kindness is everlasting;
לְמַכֵּה, מְלָכִים גְּדֹלִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who struck great kings - for His kindness is everlasting;
וַיַּהֲרֹג, מְלָכִים אַדִּירִים - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And slew mighty kings - for His kindness is everlasting;
לְסִיחוֹן, מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Sichon, king of the Amorites - for His kindness is everlasting;
וּלְעוֹג, מֶלֶךְ הַבָּשָׁן - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And Og, king of Bashan - for His kindness is everlasting;
וְנָתַן אַרְצָם לְנַחֲלָה - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And gave their land as a heritage for His kindness is everlasting;
נַחֲלָה, לְיִשְׂרָאֵל עַבְדּוֹ - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ A heritage to Israel, His servant - for His kindness is everlasting;
שֶׁבְּשִׁפְלֵנוּ, זָכַר לָנוּ - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who remembered us in our lowliness - for His kindness is everlasting;
וַיִּפְרְקֵנוּ מִצָּרֵינוּ - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ And delivered us from our oppressors - for His kindness is everlasting;
נֹתֵן לֶחֶם, לְכָל-בָּשָׂר - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Who gives food to all flesh for His kindness is everlasting;
הוֹדוּ, לְאֵל הַשָּׁמָיִם - כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ Thank the G-d of heaven - for His kindness is everlasting.
נִשְמַת כָּל חַי Nishmat kol chai
נִשְׁמַת כָּל חַי תְּבָרֵךְ אֶת שִׁמְךָ ה' אֱלֹוהֵינוּ The soul of every living being shall bless Your Name, L-rd, our G-d;
וְרוּחַ כָּל בָּשָׂר תְּפָאֵר וּתְרוֹמֵם זִכְרְךָ מַלְכֵּנוּ תָּמִיד and the spirit of all flesh shall always glorify and exalt Your remembrance, our King.
מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אַתָּה אֵל From the beginning to the end of the world You are Almighty G-d;
וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ גּוֹאֵל וּמוֹשִׁיעַ פּוֹדֶה וּמַצִּיל וּמְפַרְנֵס וּמְרַחֵם בְּכֹל עֵת צָרָה וְצוּקָה and other than You we have no King, Redeemer and Savior who delivers, rescues, sustains, answers and is merciful in every time of trouble and distress;
אֵין לָנוּ מֶלֶךְ אֶלָּא אָתָּה we have no King but You.
אֱלֹהֵי הָרִאשׁוֹנִים וְהָאַחֲרוֹנִים [You are] the G-d of the first and of the last [generations],
אֱלוֹהַּ כָּל בְּרִיּוֹת G-d of all creatures
אֲדוֹן כָּל תּוֹלָדוֹת L-rd of all events,
הַמְהֻלָּל בְּרֹב הַתִּשְׁבָּחוֹת who is extolled with manifold praises,
הַמְנַהֵג עוֹלָמוֹ בְּחֶסֶד וּבְרִיּוֹתָיו בְּרַחֲמִים who directs His world with kindness and His creatures with compassion.
וַה' לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן Behold, the L-rd neither slumbers nor sleeps.
הַמְעוֹרֵר יְשֵׁנִים וְהַמֵּקִיץ נִרְדָּמִים He arouses the sleepers and awakens the slumberous,
וְהַמֵּשִׂיחַ אִלְּמִים וְהַמַּתִּיר אֲסוּרִים gives speech to the mute, releases the bound,
וְהַסּוֹמֵךְ נוֹפְלִים וְהַזּוֹקֵף כְּפוּפִים supports the falling and raises up those who are bowed.
לְךָ לְבַדְּךָ אֲנַחְנוּ מוֹדִים To You alone we give thanks.
אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם Even if our mouths were filled with song as the sea,
וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה כַּהֲמוֹן גַּלָּיו and our tongues with joyous singing like the multitudes of its waves,
וְשִׂפְתוֹתֵינוּ שֶׁבַח כְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ and our lips with praise like the expanse of the sky;
וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶּׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ and our eyes shining like the sun and the moon,
וְיָדֵינוּ פְרוּשׂוֹת כְּנִשְׁרֵי שָׁמָיִם and our hands spread out like the eagles of heaven,
וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת [incomplete?] and our feet swift like deer
אֵין אֲנַחְנוּ מַסְפִּיקִים לְהוֹדוֹת לְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ we would still be unable to thank You L-rd, our G-d and G-d of our fathers,
וּלְבָרֵךְ אֶת שְׁמֶךָ and to bless Your Name,
עַל אַחַת מֵאָלֶף אֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת פְּעָמִים הַטּוֹבוֹת שֶׁעָשִׂיתָ עִם אֲבוֹתֵינוּ וְעִמָּנוּ for even one of the thousands of millions, and myriads of myriads, of favors, miracles and wonders which you have done for our ancestors and us. [L-rd, our G-d.]
מִמִּצְרַיִם גְּאַלְתָּנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתָנוּ You have redeemed us from Egypt, You have freed us from the house of bondage,
בְּרָעָב זַנְתָּנוּ You have fed us in famine
וּבְשָׂבָע כִּלְכַּלְתָּנוּ and nourished us in plenty;
מֵחֶרֶב הִצַּלְתָּנוּ You have saved us from the sword
וּמִדֶּבֶר מִלַּטְתָּנוּ and delivered us from pestilence,
וּמֵחֳלָיִם רָעִים וְנֶאֱמָנִים דִּלִּיתָנוּ and recovered us from evil and lasting diseases.
עַד הֵנָּה עֲזָרוּנוּ רַחֲמֶיךָ Until now Your mercies have helped us,
וְלֹא עֲזָבוּנוּ חָסָדֶיךָ and Your kindnesses have not forsaken us;
וְאַל תִּטְּשֵׁנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ לָנֶצַח and do not abandon us, L-rd our G-d, forever!
עַל כֵּן אֵבָרִים שֶׁפִּלַּגְתָּ בָּנוּ Therefore, the limbs which You have arranged within us,
וְרוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁנָּפַחְתָּ בְּאַפֵּנוּ and the spirit and soul which You have breathed into our nostrils,
וְלָשׁוֹן אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בְּפִינוּ and the tongue which You have placed in our mouth
הֵן הֵם יוֹדוּ וִיבָרְכוּ וִישַׁבְּחוּ וִיפָאֲרוּ וִירוֹמְמוּ וְיַעֲרִיצוּ וְיַקְדִּישׁוּ וְיַמְלִיכוּ אֶת שִׁמְךָ מַלְכֵּנוּ they all shall thank, bless, praise, glorify, exalt, adore, sanctify and proclaim the sovereignty of Your Name, our King.
כִּי כָל פֶּה לְךָ יוֹדֶה For every mouth shall offer thanks to You,
וְכָל לָשׁוֹן לְךָ תִשָּׁבַע every tongue shall swear by You,
וְכָל בֶּרֶךְ לְךָ תִכְרַע every eye shall look to You,
וְכָל קוֹמָה לְפָנֶיךָ תִשְׁתַּחֲוֶה every knee shall bend to You,
[all who stand erect shall bow down before You,]
וְכָל לְבָבוֹת יִירָאוּךָ all hearts shall fear You,
וְכָל קֶרֶב וּכְלָיוֹת יְזַמְּרוּ לִשְׁמֶךָ and every innermost part shall sing praise to Your Name,
כַּדָּבָר שֶׁכָּתוּב כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה ה' מִי כָמוֹךָ מַצִּיל עָנִי מֵחָזָק מִמֶּנּוּ וְעָנִי וְאֶבְיוֹן מִגּוֹזְלוֹ as it is written: "All my bones will say, L-rd, who is like You; You save the poor from one stronger than he, the poor and the needy from one who would rob him!"
מִי יִדְמֶה לָּךְ וּמִי יִשְׁוֶה לָּךְ וּמִי יַעֲרָךְ לָךְ Who can be likened to You, who is equal to You, who can be compared to You,
הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ the great, mighty, awesome G-d, G-d most high, Possessor of heaven and earth!
נְהַלֶּלְךָ וּנְשַׁבֵּחֲךָ וּנְפָאֶרְךָ וּנְבָרֵךְ אֶת שֵׁם קָדְשֶׁךָ We will laud You, praise You and glorify You, and we will bless Your holy Name,
כָּאָמוּר לְדָוִד בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ה' וְכָל קְרָבַי אֵת שֵׁם קָדְשׁוֹ as it is said: "[A Psalm] by David; bless the L-rd, O my soul, and all that is within me [bless] His holy Name."
הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ You are the Almighty G-d in the power of Your strength;
הַגָּדוֹל בִּכְבוֹד שְׁמֶךָ the Great in the glory of Your Name;
הַגִּבּוֹר לָנֶצַח וְהַנּוֹרָא בְּנוֹרְאוֹתֶיךָ the Mighty forever, and the Awesome in Your awesome deeds;
הַמֶּלֶךְ הַיּוֹשֵׂב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא the King who sits upon a lofty and exalted throne.
שׁוֹכֵן עַד מָרוֹם וְקָדוֹשׁ שְׁמוֹ He who dwells for eternity, lofty and holy is His Name.
וְכָתוּב רַנְּנוּ צַדִּיקִים בַּה' לַיְשָׁרִים נָאוָה תְהִלָּה And it is written: "Sing joyously to the L-rd, you righteous; it befits the upright to offer praise."
בְּפִי יְשָׁרִים תִּתְהַלָּל By the mouth of the upright You are exalted;
וּבְדִבְרֵי צַדִּיקִים תִּתְבָּרַךְ by the lips of the righteous You are blessed;
וּבִלְשׁוֹן חֲסִידִים תִּתְרוֹמָם by the tongue of the pious You are sanctified;
וּבְקֶרֶב קְדוֹשִׁים תִּתְקַדָּשׁ and among the holy ones You are praised.
וּבְמַקְהֲלוֹת רִבְבוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּרִנָּה יִתְפָּאַר שִׁמְךָ מַלְכֵּנוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר In the assemblies of the myriads of Your people, the House of Israel, Your Name, our King, shall be glorified with song in every generation.
שֶׁכֵּן חוֹבַת כָּל הַיְצוּרִים לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ For such is the obligation of all creatures before You, L-rd, our G-d and G-d of our fathers,
לְהוֹדוֹת לְהַלֵּל לְשַׁבֵּחַ לְפָאֵר לְרוֹמֵם לְהַדֵּר לְבָרֵךְ לְעַלֵּה וּלְקַלֵּס to thank, to laud, to praise, to glorify, to exalt, to adore, to bless, to elevate and to honor You,
עַל כָּל דִּבְרֵי שִׁירוֹת וְתִשְׁבְּחוֹת דָּוִד בֶּן יִשַׁי עַבְדְּךָ מְשִׁיחֶךָ even beyond all the words of songs and praises of David son of Yishai, Your anointed servant.
יִשְׁתַּבַּח שִׁמְךָ לָעַד מַלְכֵּנוּ And therefore may Your Name be praised forever, our King,
הָאֵל הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ the great and holy G-d and King in heaven and on earth.
כִּי לְךָ נָאֶה ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ For to You, L-rd, our G-d and G-d of our fathers,
שִׁיר וּשְׁבָחָה forever befits song and praise,
הַלֵּל וְזִמְרָה praise and singing,
עֹז וּמֶמְשָׁלָה strength and dominion,
נֶצַח גְּדֻלָּה וּגְבוּרָה forever victorious and mighty
תְּהִלָּה וְתִפְאֶרֶת praise and glory,
קְדֻשָּׁה וּמַלְכוּת holiness and sovereignty;
blessings and thanksgivings to Your great and holy Name;
בְּרָכוֹת וְהוֹדָאוֹת מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם from the beginning to the end of the world You are Almighty G-d.
בָּרוּךְ אַתָּה ה' Blessed are You,
אֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל בַּתִּשְׁבָּחוֹת L-rd, Almighty G-d, King, great and extolled in praises,
G-d of thanksgivings, L-rd of wonders, Creator of all souls,
אֵל הַהוֹדָאוֹת אֲדוֹן הַנִּפְלָאוֹת Master of all creatures,
הַבּוֹחֵר בְּשִׁירֵי זִמְרָה who takes pleasure in songs of praise;
מֶלֶךְ אֵל חֵי הָעוֹלָמִים the only King, the Life of all worlds.
הגפן ha'gafen
prayer for wine

Those who have the custom to recite hymns [after the סדר seder] should not do so now, between this blessing and the one for the fourth cup. One must recite the blessing for the fourth cup immediately now:

עִבְרִית ha'ivriTransliterationEnglish
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם barukh attah adonai eloheinu melekh ha'olam now bless our blessed lord, our god, majesty of the universe
בורא פרי הגפן bo'rei pe'ri ha'gafen who creates the fruit of the vine
Blessing after the wine.
Drink in reclining position.

http://www.beingjewish.com/shabbat/alhagefen.html
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/135397/jewish/Blessings-After-Other-Foods.htm

Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe
for the vine and the fruit of the vine,
for the produce of the field,
and for the precious, good and spacious land
which You have favored to give as an heritage to our fathers,
to eat of its fruit and be satiated by its goodness.
Have mercy, L-rd our G-d, on Israel Your people,
on Jerusalem Your city,
on Zion the abode of Your glory,
on Your altar and on Your Temple.
Rebuild Jerusalem, the holy city,
speedily in our days, and bring us up into it,
and make us rejoice in it,
and we will bless You in holiness and purity
(On Shabbat add: May it please You to strengthen us on this Shabbat day)
and remember us for good on this day of the Festival of Matzot.
For You, L-rd, are good and do good to all,
and we thank You for the land and for the fruit of the vine.
Blessed are You, L-rd, for the land and for the fruit of the vine.

נירצה nirtzah

NEXT YEAR IN JERUSALEM!

More songs

Go Down Moses by the Harmonizing Four.
Chad Gadya.

Further studies

Privacy Policy